Fit4Kids

Deze training bestaat uit het aanscherpen van coördinatie, snelheid, conditie, lenigheid en stabiliteit, dit alles in spelvorm.
Prijs: €30 voor juli en augustus
Kledij: Sportieve kledij.