Personal Training

Deze training bestaat uit het aanscherpen van coördinatie, snelheid, conditie, lenigheid en stabiliteit.
Prijs: Verschillende prijzen, zie bijgevoegde info.
Kledij: Sportieve kledij.