Valerie

Valerie Donckers heeft een bouwkundige opleiding, wat ver afstaat van kinderen en jongeren met een beperking. Vanuit haar passie voor dansen, wat ze al sinds haar 3e levensjaar doet, en vanuit haar interesse voor kinderen en jongeren met een beperking, staat ze juf Laura bij tijdens de twee dansuurtjes op zaterdag. Ze kent juf Laura al enkele jaren, en zijn goed op elkaar ingespeeld. De voorbije jaren heeft Valerie ingesprongen als juf Laura hulp nodig had, en ook tijdens de optredens was ze aanwezig om de kinderen en jongeren te helpen.