Bestuur

HET BESTUUR

Danny Vleugels: voorzitter en API (aanspreekpunt integriteit) binnen onze dansstudio.
Peggy Van Orshoven : secretaris / penningmeester
Robine Vleugels: artistiek verantwoordelijke
Yentl Steppe: jeugdsportcoördinator