Lesgeld

LESGELDEN

Les Half jaar Gans jaar
Alle lessen / €110
body WORKOUT €140 €240

Deze prijzen zijn exclusief de verzekering. De verzekering bedraagt:
               ° 5 euro voor  -18 jarige
               ° 9 euro voor +18 jarige

Het dansjaar loopt van 5/9/2022 tot half juni 2023.

Het is wekelijks les, uitgezonderd de schoolvakanties, feestdagen en de lesvrije week na de dansshows.

Voor de lessen Body Workout  kan u inschrijven voor een half jaar of voor een volledig jaar.

Bij een latere instap wordt de prijs aangepast, de prijs van de verzekering blijft behouden.