Lesgeld

LESGELDEN

Les Half jaar Gans jaar
Alle lessen / €115
Body workout €140 €240

Deze prijzen zijn exclusief de verzekering. De verzekering bedraagt:
               ° 7 euro voor  -18 jarige
               ° 10 euro voor +18 jarige

Het dansjaar loopt van 4/9/2023 tot half juni 2024.

Het is wekelijks les, uitgezonderd de schoolvakanties, feestdagen en de lesvrije week na de dansshows.

Voor de lessen Body Workout  kan u inschrijven voor een half jaar of voor een volledig jaar.

Bij een latere instap wordt de prijs aangepast, de prijs van de verzekering blijft behouden.